SPOTKANIE SIECI DLA NAUCZYCIELI, TERAPEUTÓW, PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW
Zainteresowanych, pracujących z dziećmi z klas I-III, zapraszamy na spotkanie sieci współpracy i wymiany doświadczeń


Celem sieci są dobre praktyki, a więc: wymiana doświadczeń, pomysłów, inspiracji ale też zdobywanie wiedzy i umiejętności.
Zapraszamy serdecznie wszystkich nauczycieli chętnych do aktywnego udziału w sieci na pierwsze spotkanie, na którym podejmiemy temat diagnozy szkolnej dzieci rozpoczynających naukę.

Na spotkaniu zostania omówione narzędzie –
Skala Prognoz Edukacyjnych SPE IBE


/Autorzy: Grażyna Krasowicz-Kupis, Katarzyna Bogdanowicz, Katarzyna Wiejak./.


Jest to wystandaryzowane narzędzie dla nauczycieli do oceny sprawności rozwoju mowy i rozwoju psychomotorycznego dziecka, pozwala wychwycić deficyty rozwojowe.


Serdecznie zachęcamy do przyłączenia się do nas terapeutów z innych poradni.


CZAS I MIEJSCE SPOTKANIA:
29 października 2018r. /poniedziałek/godz.15 w PPP nr 1 w Łodzi ul. Hipoteczna 3/5
Zapraszamy: Koordynator Sieci - Violeta Woźniak i współprowadząca Danuta Gmosińska

GODZINY OTWARCIA:

poniedziałek wtorek czwartek
w godzinach 8:00 - 19:00

środa piątek
w godzinach 8:00 - 18:00

KONTAKT:

ul. Hipoteczna 3/5
91-335 Łódź

telefon: 42 651 36 52
telefon/fax: 42 651 49 72
e-mail: kontakt@ppp1.elodz.edu.pl

2020  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1