KURATORIUM OŚWIATY w ŁODZI i PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1

 

 

Dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek

z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łodzi

zapraszamy

na naradę szkoleniową,

która odbędzie się w dniu 28 stycznia 2019r. w godz. 10.00 - 14.00

w siedzibie Publicznego Gimnazjum Nr 6 w Łodzi, ul. Limanowskiego 124 A

  1. 10.00 -11.45 - Edukacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym. Zakres i formy wsparcia dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Romana Cybulska - starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi.
  2. 11.45 - 12.15 - Wspieranie przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną i specjalistyczną wychowawczej i dydaktycznej funkcji przedszkoli, szkół i placówek – Jolanta Gajewska-Banasiak –dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 i Elżbieta Wieszczak – dyrektor Specjalistycznej Poradni Wspierania Rozwoju i Terapii.
  3. 12.15 - 12.30 - Przerwa kawowa.
  4. 12.30 – 12.50 - Fundamenty skutecznego wsparcia ucznia - Danuta Gmosińska –wicedyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1
  5. 12.50 – 13.10 - Uczeń z trudnościami w uczeniu się matematyki - Joanna Wójcicka – pedagog, specjalista terapii pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1.
  6. 13.10 – 13.30 - Pomoc i wsparcie dziecka z FASD – Agnieszka Gaj – koordynator Regionalnego Punktu Diagnozy i Terapii FASD w Łodzi.
  7. 13.30 – 14.00 - Pytania, dyskusja.

Do udziału w naradzie zapraszamy również przedszkolnych/szkolnych specjalistów - pedagogów, psychologów, logopedów oraz zainteresowanych nauczycieli.

Romana Cybulska st. wizytator KO
Jolanta Gajewska-Banasiak dyrektor PPP nr 1

GODZINY OTWARCIA:

poniedziałek wtorek czwartek
w godzinach 8:00 - 19:00

środa piątek
w godzinach 8:00 - 18:00

KONTAKT:

ul. Hipoteczna 3/5
91-335 Łódź

telefon: 42 651 36 52
telefon/fax: 42 651 49 72
e-mail: ppp1lodz@wp.pl

2019  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1