Wzory druków do pobrania

 

 • Wniosek rodzica do zespołu orzekającego 
 • Zaświadczenie lekarskie - indywidualne nauczanie 
 • Zaświadczenie lekarskie - kształcenie specjalne, wczesne wspomaganie rozwoju 
 • Opinia szkoły o uczniu - nauczanie indywidualne 
 • Opinia szkoły o uczniu - kształcenie specjalne 
 • Karta zgłoszenia - zindywidualizowana ścieżka kształcenia 
 • Wniosek o wydanie opinii 
 • Wniosek o wydanie informacji 
 • Wniosek o udzielenie dziecku pomocy 
 • Wniosek rodzica - zindywidualizowana ścieżka kształcenia 
 • Wniosek o przekazanie indywidulanej teczki 
 • Analiza funkcjonowania ucznia
 • Regulamin przyjmowania dzieci w trakcie epidemii
 • Dyżury łódzkich poradni
 • Klauzula informacyjna RODO

GODZINY OTWARCIA:

poniedziałek wtorek czwartek
w godzinach 8:00 - 19:00

środa piątek
w godzinach 8:00 - 18:00

KONTAKT:

ul. Hipoteczna 3/5
91-335 Łódź

telefon: 42 651 36 52
telefon/fax: 42 651 49 72
e-mail: kontakt@ppp1.elodz.edu.pl

2021  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1