• Jesteśmy organizacją stawiającą sobie wysokie wymagania w zakresie kwalifikacji i umiejętności zawodowych pracowników oraz ich cech osbowościowych.
  • Naszym nadrzędnym celem jest dobro dziecka i jego rodziny.
  • Udzielamy pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.
  • Służymy dzieciom, młodzieży, rodzicom, nauczycielom, pedagogom i wychowawcom.
  • Naszym klientom oferujemy: rzetelną diagnozę i terapię oraz wieloaspektowe wspomaganie rozwoju psychicznego, kształcenie umiejętności efektywnego uczenia się, radzenia sobie ze stresem, agresją, negocjowania, skutecznego komunikowania się i odczytywania uczuć.
  • Podejmujemy działania profilaktyczne w zakresie niepowodzeń szkolnych, wad mowy, zaburzeń zachowania, uzależnień oraz niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży.
  • Systematycznie podwyższamy jakość naszej pracy oraz rozszerzamy ofertę postdiagnostyczną.
  • Wspieramy przedszkola, szkoły i inne placówki oświatowe w świadczeniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży.
  • Dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym.
  • Doskonalimy swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe.
  • Współpracujemy z innymi organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.

GODZINY OTWARCIA:

poniedziałek wtorek czwartek
w godzinach 8:00 - 19:00

środa piątek
w godzinach 8:00 - 18:00

KONTAKT:

ul. Hipoteczna 3/5
91-335 Łódź

telefon: 42 651 36 52
telefon/fax: 42 651 49 72
e-mail: kontakt@ppp1.elodz.edu.pl

2021  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1