Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Kadra

mgr Marta Henrykowska-Strąk
pedagog, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel dyplomowany, dyrektor

Od 1.09.2022 roku pełni funkcję dyrektora poradni.  Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą oraz studia podyplomowe z zakresu arteterapii, oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej, a także liczne kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe. W poradni zajmuje się diagnozą, terapią pedagogiczną  i orzecznictwem. Współpracuje z placówkami służby zdrowia, domami dziecka, szkołami przyszpitalnymi i specjalnymi, młodzieżowym ośrodkiem socjoterapii, młodzieżowym ośrodkiem wychowawczym.


mgr Danuta Gmosińska
pedagog, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel dyplomowany, wicedyrektor

Zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną. Prowadzi zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym, konsultacje dla rodziców i nauczycieli. Ukończyła wiele form doskonalenia zawodowego. Posiada certyfikat metody rozwijania funkcji poznawczych Instrumental Enrichment wg prof. R. Feuersteina. Jest autorką programów terapeutyczno-rozwojowych. Aktywnie działa w Łódzkim Oddziale Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Posiada tytuł Honorowego Członka PTD. Jest autorką programów terapeutyczno-rozwojowych i publikacji, m.in. "Literowe komnaty czyli magiczne sposoby na naukę czytania i pisania" (cz.I2007, cz. II 2009/ oraz pakietu dydaktycznego –„ 7 walizek. Inteligencje wielorakie w nauczaniu ortografii” (Wyd. Harmonia 2009) . Ma na swym koncie wiele wystąpień na konferencjach metodycznych i naukowych z zakresu specyficznych trudności w uczeniu się. Prowadzi kursy i szkolenia dla nauczycieli i terapeutów. Twórczo wykorzystuje teorię inteligencji wielorakich H. Gardnera. Posiada certyfikat Edukatora Nauczycielskiego Pozytywnej Dyscypliny w szkole.


mgr Natalia Błaszczyńska
pedagog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta integracji sensorycznej,  nauczyciel dyplomowany

Zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną, prowadzi zajęcia rozwijające psychomotorykę wg modelu belgijskiego Procus i Block oraz terapię Integracji Sensorycznej (Certyfikat PSTIS). Ukończyła podyplomowe studium arteterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim, kurs analizy rysunku dzieci jako techniki pomocnej w pracy wychowawczej. W swojej pracy stosuje różnorodne metody takie jak muzykoterapia, terapia bajką, terapia przez sztukę oraz metodę ruchu rozwijającego Veroniki Scherborne. Ukończyła podyplomowe studia z projektowania graficznego na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, wykorzystuje zdobyte umiejętności, tworząc autorskie pomoce dydaktyczne do terapii.


mgr Patrycja Brosowska
psycholog, nauczyciel kontraktowy

Zajmuje się diagnozą dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych. Prowadzi porady oraz konsultacje dla rodziców i zajęcia grupowe dla dzieci. Współpracuje z przedszkolami, szkołami podstawowymi. Doskonali swój warsztat pracy poprzez uczestnictwo w różnych szkoleniach zawodowych, m.in. diagnozy i pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu, diagnozy dysleksji rozwojowej.


mgr Katarzyna Brot
pedagog, nauczyciel dyplomowany

Zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych. Prowadzi konsultacje dla rodziców i nauczycieli. Współpracuje z przedszkolami i szkołami podstawowymi. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej. Ma wieloletnie doświadczenie jako nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.


mgr Anna Buczyńska-Cieszyńska
neurologopeda, pedagog, nauczyciel dyplomowany

Zajmuje się diagnozą i terapia logopedyczną, prowadzi zajęcia logopedyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, realizuje programy profilaktyczno-rozwojowe w przedszkolach. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu logopedii i neurologopedii, a także liczne kursy i szkolenia z zakresu terapii mowy.


mgr Monika Bujnicka
psycholog, terapeuta rodzinny, nauczyciel dyplomowany

Zajmuje się diagnozą przyczyn niepowodzeń szkolnych, prowadzi terapię rodzin oraz konsultacje i porady dla uczniów i rodziców. Współpracuje z przedszkolami i szkołami podstawowymi. Ukończyła 2,5 letni kurs Systemowej Terapii Rodzin organizowany przez Zakład Terapii Rodzin Collegium Medicum UJ w Krakowie, nadal uzupełnia wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej. Doskonali swój warsztat pracy poprzez uczestnictwo w różnych szkoleniach zawodowych, m.in. diagnozy i terapii dzieci z ADHD, diagnozy dysleksji rozwojowej,  Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu. Jest trenerem efektywnych technik uczenia się.

mgr  Marta Cipiszewska
psycholog, nauczyciel mianowany

Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych. Prowadzi konsultacje dla rodziców oraz zajęcia grupowe dla dzieci. Współpracuje z przedszkolami i szkołami. Ukończyła kurs Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR). Doskonali swój warsztat pracy poprzez udział w szkoleniach z zakresu diagnozy oraz terapii dzieci i młodzieży.


mgr Dominika Drygasiewicz
neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej, oligofrenopedagog, nauczyciel mianowany

Zajmuje się diagnozą i terapia logopedyczną, prowadzi zajęcia logopedyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym . Wciąż poszerza swoje umiejętności poprzez doskonalenie zawodowe w różnych dziedzinach, m.in.: terapii behawioralnej, terapii ręki, psychomotoryki, logorytmiki. Prowadzi warsztaty dla nauczycieli oraz rodziców.


mgr Magdalena Ignaczak
psycholog, pedagog, nauczyciel dyplomowany

Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci przedszkolnych i  uczniów szkół podstawowych. Prowadzi konsultacje dotyczące wczesnego wspomagania rozwoju dzieci młodszych (0 - 3 lat) oraz zajęcia grupowe. Współpracuje z przedszkolami i szkołami podstawowymi. Ukończyła kurs kwalifikacyjny terapii pedagogicznej oraz kursy doskonalące dotyczące pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce, ADHD oraz wspomagania rozwoju. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju małych dzieci ze złożonymi zaburzeniami oraz wspierania ich rodzin.


mgr  Joanna Jaśkiewicz-Giejło
psycholog, nauczyciel dyplomowany

Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych. Prowadzi zajęcia warsztatowe z zakresu technik efektywnego uczenia się, szybkiego czytania oraz zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów, rodziców i nauczycieli. W swojej pracy wykorzystuje elementy arteterapii. Współpracuje z przedszkolami i szkołami podstawowymi. Ukończyła wiele form doskonalenia zawodowego, m.in. kurs kwalifikacyjny terapii pedagogicznej, diagnozy i terapii zaburzeń emocjonalnych oraz trening twórczości. Kształci się w Polskim Instytucie Ericksonowskim w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej i rodzinnej.


mgr  Karolina Juraszczyk
psycholog, nauczyciel dyplomowany

Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych. Prowadzi konsultacje dla rodziców oraz zajęcia grupowe dla dzieci. Współpracuje z przedszkolami i szkołami podstawowymi. Ukończyła kurs kwalifikacyjny terapii pedagogicznej, a także szkolenia dotyczące pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce, ADHD oraz wspomagania rozwoju. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju małych dzieci ze złożonymi zaburzeniami oraz wspierania ich rodzin. Ukończyła roczne szkolenie z zakresu Psychoterapii Krótkoterminowej.


mgr  Honorata Kańska
psycholog, nauczyciel mianowany

Zajmuje się terapią i diagnozą dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych, Prowadzi konsultacje dla rodziców oraz zajęcia grupowe dla dzieci. Współpracuje z przedszkolami, szkołami podstawowymi. Ukończyła wiele form doskonalenia zawodowego.


mgr Katarzyna Krasoń
neurologopeda, surdologopeda, nauczyciel dyplomowany

Zajmuje się diagnozą i terapia logopedyczną, prowadzi zajęcia logopedyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, realizuje programy profilaktyczno-rozwojowe w przedszkolach. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu logopedii, neurologopedii, surdologopedii, trzystopniowy kurs języka migowego, a także liczne kursy i szkolenia z zakresu terapii mowy. Prowadzi diagnozę i terapię zaburzeń przetwarzania słuchowego, w tym Neuroflow.


mgr  Dorota Krupska-Tokarska
psycholog, nauczyciel dyplomowany

Zajmuje się diagnozą psychologiczną, terapią rodzin, profilaktyką depresji wśród dzieci i młodzieży oraz prowadzi zajęcia edukacyjno-rozwojowe. Współpracuje z przedszkolami i szkołami podstawowymi. Ukończyła liczne szkolenia doskonalące umiejętności terapeutyczne, w tym cykl szkoleń z zakresu terapii rodzin i par w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi. Posiada certyfikat Praktyka NLP.


mgr  Urszula Kujawska
pedagog, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, nauczyciel dyplomowany

Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce. Jest stałym członkiem zespołu orzekającego. Ukończyła Podyplomowe Studium Pedagogiki Specjalnej - Pedagogika Korekcyjna (UŁ), Podyplomowe Studium Pedagogiki Specjalnej - Oligofrenopedagogika (UŁ), kurs kwalifikacyjny terapii pedagogicznej, kurs Metody Dobrego Startu oraz szereg innych kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe.


mgr  Julia Marciniak
psycholog, nauczyciel początkujący

Zajmuje się terapią i diagnozą dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych. Prowadzi konsultacje dla rodziców oraz zajęcia grupowe dla dzieci. Współpracuje z przedszkolami i szkołami podstawowymi. Ukończyła wiele kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe, m.in. z zakresu zaburzeń lękowych, terapii ręki, Treningu Umiejętności Społecznych czy bajkoterapii, ma doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu oraz z wybiórczościami pokarmowymi.


mgr Ewa Reimschussel
psycholog, psychoterapeuta, nauczyciel dyplomowany

Zajmuje się diagnozą psychologiczną,  pracą terapeutyczną z dziećmi i młodzieżą, rodzicami oraz nauczycielami. Pracuje z osobami z kłopotami wychowawczymi i kryzysami w rodzinie, dysleksją i trudnościami w uczeniu się  dzieci, depresją i lękami oraz zaburzeniami odżywiania u dzieci i dorosłych. Jest psychoterapeutą Instytutu Psychologii Procesu, posiada uprawnienia do prowadzenia psychoterapii indywidualnej, grupowej, mediacji i warsztatów rozwoju osobistego pod stałą superwizją.


mgr Ewa Rybka-Wieszczak
psycholog, pedagog, nauczyciel kontraktowy

Zajmuje się terapią i diagnozą dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych. Prowadzi konsultacje dla rodziców oraz zajęcia grupowe dla dzieci. Współpracuje z przedszkolami i szkołami podstawowymi.


mgr  Katarzyna Szopka
psycholog, nauczyciel dyplomowany

Zajmuje się diagnozą psychologiczną. Prowadzi zajęcia grupowe dla dzieci przedszkolnych. Współpracuje ze szkołami podstawowymi i przedszkolami. Ukończyła podyplomowe studia doradztwa zawodowego, studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i wczesnej interwencji (WSP Łódź) oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe dotyczące wspomagania rozwoju osobowości dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, szybkiego i skutecznego pomagania rodzinie ucznia, planowania pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.


mgr  Violeta Woźniak
pedagog, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel dyplomowany

Zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną. Prowadzi zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym, konsultacje dla rodziców i nauczycieli.  Ukończyła wiele form doskonalenia zawodowego. Jest terapeutą metody dobrego startu, oraz certyfikowanym terapeutą integracji sensorycznej, ukończyła liczne szkolenia z zakresu pedagogiki i terapii pedagogicznej.  Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dysleksji i Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Jest autorką programów terapeutyczno-rozwojowych i publikacji, m.in. "Literowe komnaty czyli magiczne sposoby na naukę czytania i pisania" (cz. I 2007, cz. II 2009/ oraz pakietu dydaktycznego –„ 7 walizek. Inteligencje wielorakie w nauczaniu ortografii” (Wyd. Harmonia 2009). Prowadzi kursy i szkolenia dla nauczycieli i terapeutów.


mgr  Joanna Wójcicka
pedagog, terapeuta pedagogiczny,  nauczyciel dyplomowany

Zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną. Specjalizuje się w problematyce trudności w uczeniu się matematyki, zajmuje się diagnozą dyskalkulii. prowadzi zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne,  warsztaty dla rodziców, szkolenia dla nauczycieli, słuchaczy studiów podyplomowych oraz studentów z zakresu terapii pedagogicznej. Ukończyła wiele form doskonalenia zawodowego. Współpracuje z Polskim Towarzystwem Dysleksji, posiada tytuł Honorowego Członka PTD. Jest współautorką gier edukacyjnych "Matematyczne rozgrywki", "Mnożę i dzielę" oraz publikacji "Polubić matematykę". 


mgr Aneta Wójcik
pedagog, nauczyciel kontraktowy

Zajmuje się terapią i diagnozą dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych. Prowadzi konsultacje dla rodziców oraz zajęcia grupowe dla dzieci. Współpracuje z przedszkolami i szkołami podstawowymi.


Sekretariat


  • Anna Mazgiel
    samodzielny referent 
  • Iwona Rosik
    referent