Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Kadra

mgr Marta Henrykowska-Strąk
pedagog, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel dyplomowany, dyrektor

Od 1.09.2022 roku pełni funkcję dyrektora poradni.  Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą oraz studia podyplomowe z zakresu arteterapii, oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej, a także liczne kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe. W poradni zajmuje się diagnozą, terapią pedagogiczną  i orzecznictwem. Współpracuje z placówkami służby zdrowia, domami dziecka, szkołami przyszpitalnymi i specjalnymi, młodzieżowym ośrodkiem socjoterapii, młodzieżowym ośrodkiem wychowawczym.


mgr Danuta Gmosińska
pedagog, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel dyplomowany, wicedyrektor

Zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną. Prowadzi zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym, konsultacje dla rodziców i nauczycieli. Ukończyła wiele form doskonalenia zawodowego. Posiada certyfikat metody rozwijania funkcji poznawczych Instrumental Enrichment wg prof. R. Feuersteina. Jest autorką programów terapeutyczno-rozwojowych. Aktywnie działa w Łódzkim Oddziale Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Posiada tytuł Honorowego Członka PTD. Jest autorką programów terapeutyczno-rozwojowych i publikacji, m.in. "Literowe komnaty czyli magiczne sposoby na naukę czytania i pisania" (cz.I2007, cz. II 2009/ oraz pakietu dydaktycznego –„ 7 walizek. Inteligencje wielorakie w nauczaniu ortografii” (Wyd. Harmonia 2009) . Ma na swym koncie wiele wystąpień na konferencjach metodycznych i naukowych z zakresu specyficznych trudności w uczeniu się. Prowadzi kursy i szkolenia dla nauczycieli i terapeutów. Twórczo wykorzystuje teorię inteligencji wielorakich H. Gardnera. Posiada certyfikat Edukatora Nauczycielskiego Pozytywnej Dyscypliny w szkole.


mgr Natalia Błaszczyńska
pedagog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta integracji sensorycznej,  nauczyciel dyplomowany

Zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną, prowadzi zajęcia rozwijające psychomotorykę wg modelu belgijskiego Procus i Block oraz terapię Integracji Sensorycznej (Certyfikat PSTIS). Ukończyła podyplomowe studium arteterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim, kurs analizy rysunku dzieci jako techniki pomocnej w pracy wychowawczej. W swojej pracy stosuje różnorodne metody takie jak muzykoterapia, terapia bajką, terapia przez sztukę oraz metodę ruchu rozwijającego Veroniki Scherborne. Ukończyła podyplomowe studia z projektowania graficznego na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, wykorzystuje zdobyte umiejętności, tworząc autorskie pomoce dydaktyczne do terapii.


mgr Patrycja Brosowska
psycholog, nauczyciel kontraktowy

Zajmuje się diagnozą dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych. Prowadzi porady oraz konsultacje dla rodziców i zajęcia grupowe dla dzieci. Współpracuje z przedszkolami, szkołami podstawowymi. Doskonali swój warsztat pracy poprzez uczestnictwo w różnych szkoleniach zawodowych, m.in. diagnozy i pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu, diagnozy dysleksji rozwojowej.


mgr Katarzyna Brot
pedagog, nauczyciel dyplomowany

Zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych. Prowadzi konsultacje dla rodziców i nauczycieli. Współpracuje z przedszkolami i szkołami podstawowymi. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej. Ma wieloletnie doświadczenie jako nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.


mgr Anna Buczyńska-Cieszyńska
neurologopeda, pedagog, nauczyciel dyplomowany

Zajmuje się diagnozą i terapia logopedyczną, prowadzi zajęcia logopedyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, realizuje programy profilaktyczno-rozwojowe w przedszkolach. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu logopedii i neurologopedii, a także liczne kursy i szkolenia z zakresu terapii mowy.


mgr Monika Bujnicka
psycholog, terapeuta rodzinny, nauczyciel dyplomowany

Zajmuje się diagnozą przyczyn niepowodzeń szkolnych, prowadzi terapię rodzin oraz konsultacje i porady dla uczniów i rodziców. Współpracuje z przedszkolami i szkołami podstawowymi. Ukończyła 2,5 letni kurs Systemowej Terapii Rodzin organizowany przez Zakład Terapii Rodzin Collegium Medicum UJ w Krakowie, nadal uzupełnia wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej. Doskonali swój warsztat pracy poprzez uczestnictwo w różnych szkoleniach zawodowych, m.in. diagnozy i terapii dzieci z ADHD, diagnozy dysleksji rozwojowej,  Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu. Jest trenerem efektywnych technik uczenia się.

mgr  Marta Cipiszewska
psycholog, nauczyciel mianowany

Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych. Prowadzi konsultacje dla rodziców oraz zajęcia grupowe dla dzieci. Współpracuje z przedszkolami i szkołami. Ukończyła kurs Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR). Doskonali swój warsztat pracy poprzez udział w szkoleniach z zakresu diagnozy oraz terapii dzieci i młodzieży.


mgr Dominika Drygasiewicz
neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej, oligofrenopedagog, nauczyciel mianowany

Zajmuje się diagnozą i terapia logopedyczną, prowadzi zajęcia logopedyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym . Wciąż poszerza swoje umiejętności poprzez doskonalenie zawodowe w różnych dziedzinach, m.in.: terapii behawioralnej, terapii ręki, psychomotoryki, logorytmiki. Prowadzi warsztaty dla nauczycieli oraz rodziców.


mgr Magdalena Ignaczak
psycholog, pedagog, nauczyciel dyplomowany

Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci przedszkolnych i  uczniów szkół podstawowych. Prowadzi konsultacje dotyczące wczesnego wspomagania rozwoju dzieci młodszych (0 - 3 lat) oraz zajęcia grupowe. Współpracuje z przedszkolami i szkołami podstawowymi. Ukończyła kurs kwalifikacyjny terapii pedagogicznej oraz kursy doskonalące dotyczące pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce, ADHD oraz wspomagania rozwoju. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju małych dzieci ze złożonymi zaburzeniami oraz wspierania ich rodzin.


mgr  Joanna Jaśkiewicz-Giejło
psycholog, nauczyciel dyplomowany

Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych. Prowadzi zajęcia warsztatowe z zakresu technik efektywnego uczenia się, szybkiego czytania oraz zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów, rodziców i nauczycieli. W swojej pracy wykorzystuje elementy arteterapii. Współpracuje z przedszkolami i szkołami podstawowymi. Ukończyła wiele form doskonalenia zawodowego, m.in. kurs kwalifikacyjny terapii pedagogicznej, diagnozy i terapii zaburzeń emocjonalnych oraz trening twórczości. Kształci się w Polskim Instytucie Ericksonowskim w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej i rodzinnej.


mgr  Karolina Juraszczyk
psycholog, nauczyciel dyplomowany

Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych. Prowadzi konsultacje dla rodziców oraz zajęcia grupowe dla dzieci. Współpracuje z przedszkolami i szkołami podstawowymi. Ukończyła kurs kwalifikacyjny terapii pedagogicznej, a także szkolenia dotyczące pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce, ADHD oraz wspomagania rozwoju. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju małych dzieci ze złożonymi zaburzeniami oraz wspierania ich rodzin. Ukończyła roczne szkolenie z zakresu Psychoterapii Krótkoterminowej.


mgr  Honorata Kańska
psycholog, nauczyciel mianowany

Zajmuje się terapią i diagnozą dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych, Prowadzi konsultacje dla rodziców oraz zajęcia grupowe dla dzieci. Współpracuje z przedszkolami, szkołami podstawowymi. Ukończyła wiele form doskonalenia zawodowego.


mgr Katarzyna Krasoń
neurologopeda, surdologopeda, nauczyciel dyplomowany

Zajmuje się diagnozą i terapia logopedyczną, prowadzi zajęcia logopedyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, realizuje programy profilaktyczno-rozwojowe w przedszkolach. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu logopedii, neurologopedii, surdologopedii, trzystopniowy kurs języka migowego, a także liczne kursy i szkolenia z zakresu terapii mowy. Prowadzi diagnozę i terapię zaburzeń przetwarzania słuchowego, w tym Neuroflow.


mgr  Dorota Krupska-Tokarska
psycholog, nauczyciel dyplomowany

Zajmuje się diagnozą psychologiczną, terapią rodzin, profilaktyką depresji wśród dzieci i młodzieży oraz prowadzi zajęcia edukacyjno-rozwojowe. Współpracuje z przedszkolami i szkołami podstawowymi. Ukończyła liczne szkolenia doskonalące umiejętności terapeutyczne, w tym cykl szkoleń z zakresu terapii rodzin i par w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi. Posiada certyfikat Praktyka NLP.


mgr  Urszula Kujawska
pedagog, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, nauczyciel dyplomowany

Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce. Jest stałym członkiem zespołu orzekającego. Ukończyła Podyplomowe Studium Pedagogiki Specjalnej - Pedagogika Korekcyjna (UŁ), Podyplomowe Studium Pedagogiki Specjalnej - Oligofrenopedagogika (UŁ), kurs kwalifikacyjny terapii pedagogicznej, kurs Metody Dobrego Startu oraz szereg innych kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe.


mgr  Julia Marciniak
psycholog, nauczyciel początkujący

Zajmuje się terapią i diagnozą dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych. Prowadzi konsultacje dla rodziców oraz zajęcia grupowe dla dzieci. Współpracuje z przedszkolami i szkołami podstawowymi. Ukończyła wiele kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe, m.in. z zakresu zaburzeń lękowych, terapii ręki, Treningu Umiejętności Społecznych czy bajkoterapii, ma doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu oraz z wybiórczościami pokarmowymi.


mgr Ewa Reimschussel
psycholog, psychoterapeuta, nauczyciel dyplomowany

Zajmuje się diagnozą psychologiczną,  pracą terapeutyczną z dziećmi i młodzieżą, rodzicami oraz nauczycielami. Pracuje z osobami z kłopotami wychowawczymi i kryzysami w rodzinie, dysleksją i trudnościami w uczeniu się  dzieci, depresją i lękami oraz zaburzeniami odżywiania u dzieci i dorosłych. Jest psychoterapeutą Instytutu Psychologii Procesu, posiada uprawnienia do prowadzenia psychoterapii indywidualnej, grupowej, mediacji i warsztatów rozwoju osobistego pod stałą superwizją.


mgr Ewa Rybka-Wieszczak
psycholog, pedagog, nauczyciel kontraktowy

Zajmuje się terapią i diagnozą dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych. Prowadzi konsultacje dla rodziców oraz zajęcia grupowe dla dzieci. Współpracuje z przedszkolami i szkołami podstawowymi.


mgr  Katarzyna Szopka
psycholog, nauczyciel dyplomowany

Zajmuje się diagnozą psychologiczną. Prowadzi zajęcia grupowe dla dzieci przedszkolnych. Współpracuje ze szkołami podstawowymi i przedszkolami. Ukończyła podyplomowe studia doradztwa zawodowego, studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i wczesnej interwencji (WSP Łódź) oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe dotyczące wspomagania rozwoju osobowości dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, szybkiego i skutecznego pomagania rodzinie ucznia, planowania pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.


mgr  Violeta Woźniak
pedagog, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel dyplomowany

Zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną. Prowadzi zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym, konsultacje dla rodziców i nauczycieli.  Ukończyła wiele form doskonalenia zawodowego. Jest terapeutą metody dobrego startu, oraz certyfikowanym terapeutą integracji sensorycznej, ukończyła liczne szkolenia z zakresu pedagogiki i terapii pedagogicznej.  Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dysleksji i Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Jest autorką programów terapeutyczno-rozwojowych i publikacji, m.in. "Literowe komnaty czyli magiczne sposoby na naukę czytania i pisania" (cz. I 2007, cz. II 2009/ oraz pakietu dydaktycznego –„ 7 walizek. Inteligencje wielorakie w nauczaniu ortografii” (Wyd. Harmonia 2009). Prowadzi kursy i szkolenia dla nauczycieli i terapeutów.


mgr  Joanna Wójcicka
pedagog, terapeuta pedagogiczny,  nauczyciel dyplomowany

Zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną. Specjalizuje się w problematyce trudności w uczeniu się matematyki, zajmuje się diagnozą dyskalkulii. prowadzi zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne,  warsztaty dla rodziców, szkolenia dla nauczycieli, słuchaczy studiów podyplomowych oraz studentów z zakresu terapii pedagogicznej. Ukończyła wiele form doskonalenia zawodowego. Współpracuje z Polskim Towarzystwem Dysleksji, posiada tytuł Honorowego Członka PTD. Jest współautorką gier edukacyjnych "Matematyczne rozgrywki", "Mnożę i dzielę" oraz publikacji "Polubić matematykę". 


mgr Aneta Wójcik
pedagog, nauczyciel kontraktowy

Zajmuje się terapią i diagnozą dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych. Prowadzi konsultacje dla rodziców oraz zajęcia grupowe dla dzieci. Współpracuje z przedszkolami i szkołami podstawowymi.


Sekretariat


  • Anna Mazgiel
    samodzielny referent 
  • Małgorzata Rupf
    samodzielny referent