Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Neuroflow

Aktywny trening słuchowy NEUROFLOW przeznaczony dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego.

Objawy zaburzeń przetwarzania słuchowego:

 • trudności w skupieniu uwagi,
 • trudności w pisaniu, czytaniu, nauce języków obcych,
 • trudności w rozumieniu mowy, gdy w otoczeniu panuje szum i gwar,
 • częste prośby o powtórzenie polecenia,
 • krótki czas skupienia uwagi,
 • męczliwość podczas czynności wymagających długotrwałego słuchania,
 • nadwrażliwość na niektóre dźwięki,
 • trudności w rozumieniu i zapamiętywaniu dłuższych lub złożonych poleceń ustnych,
 • ubogie słownictwo, często dzieciom z zaburzeniami przetwarzania słuchowego brakuje słów podczas wypowiedzi na zadany temat,
 • opóźniona reakcja na wysłuchane komunikaty, potrzeba większej ilości czasu na przyswojenie i zanalizowanie wysłuchanej informacji,
 • złe funkcjonowanie w hałaśliwym otoczeniu, w pomieszczeniach o dużym pogłosie, znacznie szybsze tempo pracy w ciszy,
 • niska samoocena i kłopoty emocjonalne

Dla dzieci z rozpoznaniem zaburzeń przetwarzania słuchowego lub ich ryzyka oferujemy:

 • Aktywny Trening Słuchowy Neuroflow
 • Tradycyjny trening słuchowy realizowany w ramach terapii logopedycznej lub pedagogicznej

Neuroflow® Aktywny Trening Słuchowy został opracowany na podstawie najnowszych badań naukowych z obszaru neurorehabilitacji, audiologii i logopedii w celu usprawnienia możliwości komunikowania się dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego i poprawy ich możliwości uczenia się w oparciu o bodźce słuchowe. Nowatorską cechą Aktywnego Treningu Słuchowego Neuroflow® jest możliwość prowadzenia treningu w domu, wspólnie z jednym z rodziców.

Korzyści terapii Neuroflow:

 • usprawnienie umiejętności różnicowania dźwięków mowy, nauki czytania i pisania, nauki języków obcych,
 • wydłużenie czasu koncentracji uwagi,
 • poprawa komunikacji z rówieśnikami, polepszenie relacji społecznych,
 • poprawa efektywności uczenia się i komunikowania,
 • poprawa w zapamiętywaniu.

Informacje praktyczne

 • W trakcie wykonywania badania dziecko musi być zdrowe, bez objawów kaszlu, kataru, alergii.
 • Na badanie rodzic jest zobowiązany dostarczyć wyniki badania słuchu- audiogram i ewentualnie tympanogram. Wskazane jest, aby wyniki tych badań były jak najbardziej aktualne (nie starsze niż 3 miesiące).
 • Trening jest wykonywany w domu pacjenta przy aktywnym udziale rodzica. Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu oraz słuchawki nauszne dla pacjenta. Czas trwania pojedynczego treningu to około 20 - 30 minut.
 • Każdy etap składa się z 24 lekcji. Pacjent ćwiczy 3 x w tygodniu (realizacja jednego etapu terapii zajmuje około 2 miesięcy).
 • Po wykonaniu treningu wskazana jest miesięczna przerwa przed badaniem kontrolnym.
 • Badania przed każdym etapem treningu wykonywane są w Poradni bezpłatnie, natomiast dostęp do treningu jest odpłatny, można go wykupić za pośrednictwem twórcy platformy Neuroflow, firmy APD Medical. Aktualne ceny treningu Neuroflow są dostępne na stronie www.neuroflow.pl
 • Trening Neuroflow może się składać z kilku etapów (od jednego do czterech)
 • W przypadku kłopotów z zalogowaniem się, rodzic może skontaktować się z pomocą techniczną platformy Neuroflow. Numer telefonu jest dostępny na stronie www.neuroflow.pl