Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Neuroflow

Aktywny trening słuchowy NEUROFLOW przeznaczony dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego.

Objawy zaburzeń przetwarzania słuchowego:

 • trudności w skupieniu uwagi,
 • trudności w pisaniu, czytaniu, nauce języków obcych,
 • trudności w rozumieniu mowy, gdy w otoczeniu panuje szum i gwar,
 • częste prośby o powtórzenie polecenia,
 • krótki czas skupienia uwagi,
 • męczliwość podczas czynności wymagających długotrwałego słuchania,
 • nadwrażliwość na niektóre dźwięki,
 • trudności w rozumieniu i zapamiętywaniu dłuższych lub złożonych poleceń ustnych,
 • ubogie słownictwo, często dzieciom z zaburzeniami przetwarzania słuchowego brakuje słów podczas wypowiedzi na zadany temat,
 • opóźniona reakcja na wysłuchane komunikaty, potrzeba większej ilości czasu na przyswojenie i zanalizowanie wysłuchanej informacji,
 • złe funkcjonowanie w hałaśliwym otoczeniu, w pomieszczeniach o dużym pogłosie, znacznie szybsze tempo pracy w ciszy,
 • niska samoocena i kłopoty emocjonalne

Dla dzieci z rozpoznaniem zaburzeń przetwarzania słuchowego lub ich ryzyka oferujemy:

 • Aktywny Trening Słuchowy Neuroflow
 • Tradycyjny trening słuchowy realizowany w ramach terapii logopedycznej lub pedagogicznej

Neuroflow® Aktywny Trening Słuchowy został opracowany na podstawie najnowszych badań naukowych z obszaru neurorehabilitacji, audiologii i logopedii w celu usprawnienia możliwości komunikowania się dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego i poprawy ich możliwości uczenia się w oparciu o bodźce słuchowe. Nowatorską cechą Aktywnego Treningu Słuchowego Neuroflow® jest możliwość prowadzenia treningu w domu, wspólnie z jednym z rodziców.

Korzyści terapii Neuroflow:

 • usprawnienie umiejętności różnicowania dźwięków mowy, nauki czytania i pisania, nauki języków obcych,
 • wydłużenie czasu koncentracji uwagi,
 • poprawa komunikacji z rówieśnikami, polepszenie relacji społecznych,
 • poprawa efektywności uczenia się i komunikowania,
 • poprawa w zapamiętywaniu.

Informacje praktyczne

 • W trakcie wykonywania badania dziecko musi być zdrowe, bez objawów kaszlu, kataru, alergii.
 • Na badanie rodzic jest zobowiązany dostarczyć wyniki badania słuchu- audiogram i ewentualnie tympanogram. Wskazane jest, aby wyniki tych badań były jak najbardziej aktualne (nie starsze niż 3 miesiące).
 • Trening jest wykonywany w domu pacjenta przy aktywnym udziale rodzica. Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu oraz słuchawki nauszne dla pacjenta. Czas trwania pojedynczego treningu to około 20 - 30 minut.
 • Każdy etap składa się z 24 lekcji. Pacjent ćwiczy 3 x w tygodniu (realizacja jednego etapu terapii zajmuje około 2 miesięcy).
 • Po wykonaniu treningu wskazana jest miesięczna przerwa przed badaniem kontrolnym.
 • Badania przed każdym etapem treningu wykonywane są w Poradni bezpłatnie, natomiast dostęp do treningu jest odpłatny, można go wykupić za pośrednictwem twórcy platformy Neuroflow, firmy APD Medical. Aktualne ceny treningu Neuroflow są dostępne na stronie www.neuroflow.pl
 • Trening Neuroflow może się składać z kilku etapów (od jednego do czterech)
 • W przypadku kłopotów z zalogowaniem się, rodzic może skontaktować się z pomocą techniczną platformy Neuroflow. Numer telefonu jest dostępny na stronie www.neuroflow.pl