Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zasady przyjęć / Правила прийому

Zasady przyjęć

Zgłoszenie dziecka do Poradni odbywa się telefonicznie lub osobiście w sekretariacie Poradni, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00.

Standardowy proces diagnozy psychologiczno - pedagogicznej składa się z:

  • konsultacji z rodzicem, podczas której zbierany jest wywiad dotyczący rozwoju oraz trudności dziecka,
  • 1-2 spotkań u psychologa, podczas których badany jest rozwój poznawczy, społeczno-emocjonalny
  • 1-2 spotkań u pedagoga, podczas którego badane są funkcje percepcyjno-motoryczne oraz umiejętności czytania i pisania, ewentualnie umiejętności matematyczne
  • 1 spotkania z psychologiem/pedagogiem poświęconego omówieniu wyników

Każde spotkanie trwa od 1 do 2 godzin. Prosimy zaopatrzyć dziecko w wodę do picia.

Liczba spotkań może się zwiększyć w zależności od rodzaju problemu. Mogą także pojawić się dodatkowe konsultacje np. u logopedy, terapeuty pedagogicznego, terapeuty IS.

W niektórych przypadkach do pełnej oceny funkcjonowania dziecka zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych specjalistycznych badań poza poradnią np. badanie wzroku, słuchu, badanie neurologa, psychiatry dziecięcego i inne.

W spotkaniach diagnostycznych z psychologiem, pedagogiem czy logopedą dziecko uczestniczy samodzielnie bez obecności rodzica (wyjątek stanowią małe dzieci lub szczególnie uzasadnione przypadki).

Rodzic zgłaszający się na I wizytę powinien przynieść: 

  • opinię ze szkoły – od wychowawcy dziecka lub nauczycieli uczących
  • świadectwa szkolne
  • PESEL dziecka lub w przypadku cudzoziemców numer paszportu
  • dokumentację z  wcześniejszych badań psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych
  • dokumentację badań medycznych, jeżeli dziecko pozostaje w specjalistycznej opiece lekarskiej
  • zeszyty przedmiotowe i prace pisemne dziecka

Po zakończonym procesie diagnozy, na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego wydawana jest opinia zawierająca diagnozę, stanowisko poradni, zalecenia dla szkoły i wskazówki dla rodziców.

Możliwe jest również wydanie na pisemny wniosek rodzica/opiekuna informacji o wynikach przeprowadzonych badań diagnostycznych lub udzielonych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zarówno opinię, jak i informację rodzic odbiera osobiście w sekretariacie poradni, w wyjątkowych przypadkach dokumenty te mogą zostać przesłane pocztą.

Правила прийому

• Надаємо психолого-педагогічну допомогу дітям, молоді, батькам та вчителям.
• Наша допомога є добровільною і безкоштовною.
• Для прийому в центрі не потрібне направлення.
• Ми приймаємо дітей, які відносяться до зони діяльності центру, відповідно до Постанови № LXXVIII / 1637/13 міської ради в Лодзі від 27 грудня 2013 року.
Запис на прийом до центру дитини здійснюється за телефоном або особисто в офісі клініки з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 18.00.
Стандартний процес психолого-педагогічної діагностики складається з:
• консультації з батьками, під час якої робиться опитування щодо розвитку та труднощів дитини,
• 1-2 зустрічі з психологом, під час яких тестується когнітивний, соціальний та емоційний розвиток
• 1-2 зустрічі з педагогом, під час яких перевіряються перцептивні та моторні функції, а також навички читання та письма, можливо, математичні навички
• 1 зустріч з психологом/вихователем для обговорення результатів
Кожна зустріч триває від 1 до 2 годин. Просимо, щоб дитина мала з собою питну воду.                                                                                              Кількість зустрічей може бути збільшена в залежності від характеру проблеми. Також можливі додаткові консультації, наприклад, логопеда, педагога, терапевта cенсорної інтеграції.
У деяких випадках для повної оцінки життєдіяльності дитини потрібне проведення додаткових спеціалізованих обстежень поза поліклінікою, наприклад, перевірка зору та слуху, обстеження у невролога, дитячого психіатра та ін.
У діагностичних зустрічах з психологом, педагогом або логопедом дитина бере участь самостійно без присутності батьків (за винятком маленьких дітей або особливо виправданих випадків).
Для першої зустріяні батькам необхідно мати з собою:
• відгук зі школи - від вихователя або вчителів дитини
• шкільний атестат
• Номер PESEL дитини або, у випадку іноземців, номер паспорта
• документація попередніх психолого-педагогічних та логопедичних досліджень
• документи про медичне обстеження, якщо дитина залишається під наглядом спеціалістів
• дитячі підручники та письмові роботи
Після завершення процесу діагностики за письмовим запитом батьків / законних представників видається висновок, що містить діагноз, відгук центру, рекомендації для школи та вказівки для батьків.
Також можлива видача за письмовим зверненням одного з батьків/опікуна інформації про результати проведених діагностичних досліджень або наданих форм психолого-педагогічної підтримки.                              Висновок і інформацію батьки можуть забрати особисто, звернувшись до секретаріату центра, у виняткових випадках ці документи можуть бути надіслані поштою.