Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Ważne informacje dla rodziców/opiekunów

Zgłoszenie dziecka do Poradni odbywa się telefonicznie lub osobiście w sekretariacie Poradni, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00.

Standardowy proces diagnozy psychologiczno - pedagogicznej składa się z:

  • konsultacji z rodzicem, podczas której zbierany jest wywiad dotyczący rozwoju oraz trudności dziecka,
  • 1-2 spotkań u psychologa, podczas których badany jest rozwój poznawczy, społeczno-emocjonalny
  • 1-2 spotkań u pedagoga, podczas którego badane są funkcje percepcyjno-motoryczne oraz umiejętności czytania i pisania, ewentualnie umiejętności matematyczne
  • 1 spotkania z psychologiem/pedagogiem poświęconego omówieniu wyników

Każde spotkanie trwa od 1 do 2 godzin. Prosimy zaopatrzyć dziecko w wodę do picia.

Liczba spotkań może się zwiększyć w zależności od rodzaju problemu. Mogą także pojawić się dodatkowe konsultacje np. u logopedy, terapeuty pedagogicznego, terapeuty IS.

W niektórych przypadkach do pełnej oceny funkcjonowania dziecka zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych specjalistycznych badań poza poradnią np. badanie wzroku, słuchu, badanie neurologa, psychiatry dziecięcego i inne.

W spotkaniach diagnostycznych z psychologiem, pedagogiem czy logopedą dziecko uczestniczy samodzielnie bez obecności rodzica (wyjątek stanowią małe dzieci lub szczególnie uzasadnione przypadki).

Rodzic zgłaszający się na I wizytę powinien przynieść: 

  • opinię ze szkoły – od wychowawcy dziecka lub nauczycieli uczących
  • świadectwa szkolne
  • PESEL dziecka lub w przypadku cudzoziemców numer paszportu
  • dokumentację z  wcześniejszych badań psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych
  • dokumentację badań medycznych, jeżeli dziecko pozostaje w specjalistycznej opiece lekarskiej
  • zeszyty przedmiotowe i prace pisemne dziecka

Po zakończonym procesie diagnozy, na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego wydawana jest opinia zawierająca diagnozę, stanowisko poradni, zalecenia dla szkoły i wskazówki dla rodziców.

Możliwe jest również wydanie na pisemny wniosek rodzica/opiekuna informacji o wynikach przeprowadzonych badań diagnostycznych lub udzielonych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zarówno opinię, jak i informację rodzic odbiera osobiście w sekretariacie poradni, w wyjątkowych przypadkach dokumenty te mogą zostać przesłane pocztą.