Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

O nas / Про нас

O nas

 • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Łodzi jest publiczną placówką oświatową istniejącą od 1961 roku.
 • Organem prowadzącym poradnię jest  Miasto Łódź na prawach powiatu
 • Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Łodzi.
 • Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom (opiekunom) oraz nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek, których siedziby znajdują się na terenie działania poradni oraz dzieciom, które jeszcze nie uczęszczają do szkoły, a mieszkają na terenie działania poradni,
 • Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.
 • Udzielamy pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.
 • Oferujemy: rzetelną diagnozę i terapię oraz wieloaspektowe wspomaganie rozwoju psychicznego, kształcenie umiejętności efektywnego uczenia się, radzenia sobie ze stresem, agresją, negocjowania, skutecznego komunikowania się i odczytywania uczuć.
 • Podejmujemy działania profilaktyczne w zakresie niepowodzeń szkolnych, wad mowy, zaburzeń zachowania, uzależnień oraz niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży.
 • Systematycznie podwyższamy jakość naszej pracy oraz rozszerzamy ofertę postdiagnostyczną.
 • Wspieramy przedszkola, szkoły i inne placówki oświatowe w świadczeniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży.
 • Dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym.
 • Doskonalimy swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe.
 • Współpracujemy z innymi organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.

Про нас

• Психолого-педагогічний консультаційний центр № 1 у Лодзі є державним освітнім закладом, який існує з 1961 року.
• Органом управління центром є місто Лодзь з правами повіту.
• Педагогічний нагляд здійснює Рада освіти в Лодзі.
• Центр надає допомогу учням, їх батькам (опікунам) та педагогам дитячих садків, шкіл та установ, які територіально знаходяться в районі діяльності центру, а також дітям, які ще не відвідують школу, але проживають в районі діяльності центру.
• Скористатися допомогою центра можно добровільно та безкоштовно.
• Надаємо психологічгу, педагогічну та логопедичну допомогу.
• Ми пропонуємо: надійну діагностику та терапію, а також багатогранну підтримку розумового розвитку, тренування навичок ефективного навчання, боротьби зі стресом, агресією, переговорів, ефективного спілкування та читання почуттів.
• Проводимо профілактичні заходи щодо шкільної неуспішності, дефектів мовлення, розладів поведінки, залежностей та соціальної дезадаптації дітей та підлітків.
• Ми систематично покращуємо якість нашої роботи та розширюємо пропозицію постдіагностики.
• Ми підтримуємо дитячі садки, школи та інші навчальні заклади в наданні психолого-педагогічної допомоги дітям і підліткам.
• Ділимося знаннями та професійним досвідом.
• Підвищуємо свої навички та професійну кваліфікацію.
• Ми співпрацюємо з іншими організаціями, що працюють для дітей та молоді.